Vatnið í stjórnarskrána

BSRB fagnar yfirlýsingu Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra um að eitt af brýnustu verkefnum þjóðarinnar sé að íslenskt vatn verði skilgreint í stjórnarskrá sem almannaeign.

Ákvæði í stjórnarskrá um að vatn sé í almannaeign hefur verið baráttumál BSRB um langt skeið. Árið 2006 stóð bandalagið að því ásamt fleiri almannasamtökum að koma erindi til stjórnarskrárnefndar þar sem vakin var athygli á mikilvægi þess að aðgangur að vatni sé grundvallarmannréttindi. Í erindinu til stjórnarskrárnefndar segir m.a.:

„Undirrituð samtök telja að aðgangur að vatni sé grundvallarmannréttindi, eins og kveðið er á um í samþykktum Sameinuðu þjóðanna sem Ísland hefur undirgengist. Sérhver maður á því rétt á aðgengi að hreinu drykkjarvatni og vatni til hreinlætis og heimilishalds. Líta ber á vatn sem félagsleg, menningarleg og vistfræðileg gæði sem ekki má fara með eins og hverja aðra verslunarvöru."

BSRB hvetur forsætisráðherra til að fylgja málinu eftir þannig að eignarhald þjóðarinnar á þessari dýrmætu náttúruauðlind verði tryggt til framtíðar.

Sjá erindið til stjórnarskrárnefndar