Til sjóðfélaga í A deild Brúar lífeyrissjóðs

Eftirfarandi breytingar á A deild koma til framkvæmda 1. júní 2017:

• Réttindaávinnslu A deildar er breytt úr jafnri rttindaávinnslu yfir í aldurstengda
réttindaávinnslu.
• Lífeyrisaldur er samræmdur við almennan vinnumarkað og verður 67 ár

• Lífeyristaka getur sem fyrr hafist á milli 60 og 70 ára aldurs.
• A deild er viðhaldið en þeir sem greiða áfram iðgjald til sjóðsins fara yfir í
aldurstengda réttindaávinnslu. Mismunur á réttindum í jafnri og aldurstengdri ávinnslu
er mætt með sérstöku framlagi, lífeyrisauka, sem launagreiðendur greiða til sjóðsins.

• Réttindi þeirra sem byrjaðir eru á lífeyri þann 31. maí 2017 og þeirra sem hafa náð
60 ára aldri á sama tíma verða ekki skert eða aukin þó svo til skerðingar eða
réttindaaukningar komi hjá öðrum sjóðfélögum.
• Réttindi annarra sjóðfélaga verða framvegis bundin tryggingafræðilegri stöðu og
geta lækkað eða hækkað eir aomu sjóðsins. Þetta á bæði við um áunnin réttindi
fyrir 1. júní næstkomandi og framtíðarréttindi sjóðfélaga.
Nýir sjóðfélagar eftir 1. júní 2017
Sjóðfélagar sem byrja að greiða til sjóðsins eir 1. júní 2017 ávinna sér réttindi sem eru
aldurstengd og bundin afkomu sjóðsins.
Áhrif á sjóðfélaga sem áttu aðild að A deild fyrir 1. júní
Áunninn réttindi þeirra sjóðfélaga sem eiga aðild að A deild fyrir breytingarnar verða
ekki skert við breytinguna vegna framlags launagreiðenda til sjóðsins. Réttindi geta þó
framvegis hækkað eða lækkað eftir afkomu sjóðsins.
Nánari upplýsingar eru á lifbru.is