Leiðbeiningar vegna gosösku

Vegna eldsumbrotanna í Eyjafjallajökli hefur landlæknisembættið sett inn upplýsingar og leiðbeiningar um varnir gegn gosöskunni. Þær eru eftirfarandi:

Bráð áhrif gosösku á heilsufar
Um þessar mundir berst mikil aska frá eldgosi í Eyjafjallajökli. Askan er samsett úr fínum ögnum og stærri ögnum. Vindátt og aðrar aðstæður ráða því hvar askan fellur. Efnagreining á öskunni hefur ekki borist ennþá en vitað er að aska úr eldstöðvum þaðan geta innhalda mikið af flúor, sem getur haft bæði bráð- og langvinn eituráhrif á grasbítandi dýr. Gosaska getur einnig haft áhrif á fólk en helstu einkenni eru frá:
Öndunarfærum:

Nefrennsli og erting í nefi
Særindi í hálsi og hósti
Fólk sem þjáist af lungnasjúkdómum, t.d. astma, getur fengið berkjubólgur sem varir í marga daga og lýsir sér í hósta, uppgangi og öndunarerfiðleikum
Augum:

Gosaska getur ert augu einkum ef augnlinsur eru no! taðar. Helstu einkenni eru:

Tilfinning um aðskotahlut
Augnsærindi, kláði, blóðhlaupin augu
Útferð og tárarennsli
Skrámur á sjónhimnu
Bráð augnbólga, ljósfælni

Ráðleggingar til fólks þar sem öskufalls gætir:

Nota öndunarfæragrímur utanhúss. Æskilegt að nota hlífðarföt.
Séu öndunarfæragrímur ekki tiltækar má nota vasaklút eða annan klæðnað sem heldur stærri ögnum frá
Ráðlagt að nota hlífðargleraugu
Börn og fullorðnir með öndunarfærasjúkdóma skyldi halda sig innanhúss

 

Sóttvarnalæknir
Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra