Leiðbeiningar um gerð jafnréttisáætlana

Evrópusamtök sveitarfélaga (CEMR) og Evrópusamtök launafólks í almannaþágu (EPSU) hafa í sameiningu gefið út leiðbeiningar um gerð jafnréttisáætlana í sveitarfélögum. Leiðbeiningarnar taka m.a. mið af gerðum Evrópusambandsins um jafnréttismál, jafnréttissáttmála CEMR, samkomulagi aðila vinnumarkaðarins um jafnréttismál auk þess sem þær byggja á reynslu þeirra sem náð hafa hvað bestum árangri á þessu sviði.

Í leiðbeiningunum eru m.a. skilgreind fjögur sk. undirbúningsstig þar sem lögð er áhersla á samvinnu sveitarfélags og viðkomandi stéttarfélaga. Tilgreind eru ýmis atriði sem æskilegt er að tekið sé á í jafnréttisáætlun og má þar m.a. nefna ráðningarform, tækifæri mismunandi hópa til endurmenntunar, öryggismál, kynferðislegt áreiti og mismunandi áhrif skipulagsbreytinga á starfshópa svo eitthvað sé nefnt. Þá fylgir leiðbeiningunum gátlisti og sniðmát, en hvorutveggja getur verið mjög gagnlegt við gerð jafnréttisáætlana. Loks er að finna yfirlit yfir gerðir Evrópusambandsins og greint frá stöðu mála í flestum Evrópuríkjum.

Skv. lögum nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla ber sveitarstjórnum á Íslandi að gera jafnréttisáætlanir í upphafi kjörtímabils, sbr. 10. gr en þar segir:

10. gr. Jafnréttisnefndir sveitarfélaga.
Sveitarstjórnir skulu, að loknum sveitarstjórnarkosningum, skipa 3-5 manna jafnréttisnefndir sem hafi með höndum jafnréttismál innan sveitarfélagsins samkvæmt lögum þessum. Skulu nefndirnar vera ráðgefandi fyrir sveitarstjórnir í málefnum er varða jafnrétti kvenna og karla ásamt því að fylgjast með og hafa frumkvæði að sérstökum aðgerðum til að tryggja jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Skulu nefndirnar hafa umsagnarrétt um eða umsjón með gerð jafnréttisáætlana sveitarstjórna til fjögurra ára sem lagðar skulu fram eigi síðar en ári eftir sveitarstjórnarkosningar.

Sveitarfélög hafa nú fengið ágætis tæki í hendur sem ætti að auðvelda þeim að uppfylla framangreindar skyldur.

Nánari upplýsingar veita Anna Guðrún Björnsdóttir, sviðsstjóri Þróunar- og alþjóðasviðs: anna.gudrun.bjornsdottir@samband.is og Anna Margrét Guðjónsdóttir, forstöðumaður Brusselskrifstofu: anna.margret.gudjonsdottir@samband.is.