Launamunur eykst hjá sveitarfélögum

Elín Björg Jónsdóttir

Óútskýrður kynbundinn launamunur mælist meiri hjá sveitarfélögum en hjá ríkinu. Launamunurinn hefur aukist hjá sveitarfélögunum milli ára en minnkað hjá ríkinu. Hjá sveitarfélögunum er munurinn 13,3 prósent en var 9,7 prósent á síðasta ári. Hjá ríkinu mælist óútskýrður kynbundinn launamunur 10,9 prósent en var 14,1 prósent á síðasta ári. Óútskýrður munur á heildarlaunum karla og kvenna innan BSRB er 11,4 prósent en var 12,5 prósent í fyrra.

„Enn og aftur fáum við sömu upplýsingarnar þótt prósentan færist til og frá. Við þurfum að fá sveitarstjórnarfólk og alla viðsemjendur með okkur í þá vinnu að uppræta þetta. Ég tel að stofnanir ríkisins hafi tekið síðustu launakönnun mjög alvarlega og rýnt í launabókhald sitt, sem skýrir að einhverju leyti þessa þó litlu breytingu hjá ríkinu,“ segir Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB, um niðurstöður kjarakönnunar bandalagsins fyrir árið 2013 sem Capacent gerði.

„Ég veit ekki um nokkurn mann sem vill viðhalda launamun kynjanna. Það vill enginn trúa að þetta sé hjá sér en tölurnar liggja fyrir. Með það í huga verða launagreiðendur að rýna í launabókhaldið á hverjum stað fyrir sig. Öðruvísi upprætum við þetta greinilega ekki,“ bætir Elín við.

Það er mat hennar að menning og viðhorf stjórnenda og launagreiðenda ráði miklu. „Launamunurinn er kannski fyrst og fremst í viðbótargreiðslum sem karlar fá frekar en konur.“

Mikilvægur þáttur í baráttunni gegn launamuninum er að halda umræðunni gangandi, að sögn Elínar. „Það er margt að þegar launamunur er til staðar. Við teljum að baráttan gangi best með því að vekja athygli á þessu með könnunum sem hægt er að bera saman milli ára og umræðu. Vonandi hefur jafnlaunaátak síðustu ríkisstjórnar, sem fór seint af stað og var ekki hafið þegar könnunin var framkvæmd, áhrif á mælingar næstu könnunar.“