Hagstofa Íslands - forsíða Beint á efnisyfirlit

Hagstofa Íslands - forsíða Beint á efnisyfirlit
Fréttir

* Fréttir eftir efni
* Birtingaráætlun
* Reglur um birtingar
* Eldri fréttir
* RSS fréttaveitur
* Fréttaáskrift
* Fréttir erlendra stofnana

Skrifa ummæli við fréttir Hagstofunnar

Fréttaáskrift
Frétt
Fréttir

Prenta frétt
mánudagur - 7. nóvember 2011
Nr. 205/2011

Símenntun 2003-2010


Rúmlega 70 þúsund manns stunduðu símenntun árið 2010
Árið 2010 sóttu um 70.200 manns á aldrinum 16-74 sér einhvers konar fræðslu, annað hvort í skóla eða aðra fræðslu með leiðbeinanda, 31,4% landsmanna. Frá árinu 2003 hefur hlutfall landsmanna á aldrinum 16-74 sem stundar einhvers konar menntun heldur farið hækkandi. Hlutfallið var 28,3% árið 2003 en fór hæst í 33,1% árið 2006. Sé aðeins miðað við aldurinn 25-64 ára, sem er virkasti hópurinn á vinnumarkaði, sækir um fjórðungur landsmanna sér fræðslu, tæplega 41 þúsund manns.

Konur stunda símenntun í meira mæli en karlar
Hlutfall kvenna sem sækir sér fræðslu er hærra en hlutfall karla. Þannig sóttu 35,1% kvenna á aldrinum 16-74 ára eins hvers konar fræðslu, þar með taldar þær sem stunduðu nám í skóla árið 2010, en 27,8% karla (tafla 1). Konur eru fleiri en karlar meðal þeirra sem sækja námskeið, stunda nám í skóla og sækja sér annars konar fræðslu.

Hlutfall fólks á aldrinum 16-74 ára sem sækir sér menntun er mestur meðal háskólamenntaðra, 33,8% en lítið eitt lægri meðal þeirra sem aðeins hafa lokið grunnmenntun, 32,0%. Þá sækja 29,4% þeirra sem hafa lokið framhaldsskólamenntun einhvers konar fræðslu árið 2010. Lítill munur er á þátttöku kynjanna í símenntun meðal þeirra sem eingöngu hafa lokið grunnmenntun en konur sem hafa lokið framhaldsskóla eða háskóla stunda símenntun í mun meira mæli en karlar með sambærilega menntun.

Tafla 1. Þátttaka 16-74 ára í símenntun eftir kyni og menntunarstöðu 2010
Alls Karlar Konur
Alls 31,4% 27,8% 35,1%
Grunnmenntun 32,0% 32,1% 31,9%
Framhaldsmenntun 29,4% 24,6% 36,2%
Háskólamenntun 33,8% 27,0% 38,9%


Þátttaka í símenntun er mun meiri meðal atvinnulausra og fólks utan vinnumarkaðar en meðal starfandi fólks. Þannig sóttu 39,0% 16-74 ára utan vinnumarkaðar sér fræðslu árið 2010, 38,8% atvinnulausra en 28,9% starfandi fólks. Formleg menntun í skóla er talin með en margir þeirra yngri sem eru utan vinnumarkaðar eru námsmenn. Karlar sem standa utan vinnumarkaðar sækja menntun í meira mæli en atvinnulausir og starfandi karlar. Atvinnulausar konur sækja hins vegar frekar menntun en starfandi konur og konur utan vinnumarkaðar.
Símenntun utan skóla er meira sótt meðal þeirra sem hafa meiri menntun
Alls stunda 31.500 manns símenntun en sækja ekki skóla, sækja t.d. námskeið, ráðstefnu eða fyrirlestur; 14,1% landsmanna á aldrinum 16-74 ára. Símenntun utan formlegs náms í skóla er meira sótt meðal atvinnulausra og starfandi fólks en þeirra sem eru utan vinnumarkaðar. Um 15,5% atvinnulausra og starfandi fólks á aldrinum 16-74 ára sækja símenntun utan formlegs náms í skóla. Rúmlega 8% þeirra sem eru utan vinnumarkaðar tóku þátt í símenntun utan skóla árið 2010.

Símenntun utan formlegs náms í skóla er meira sótt meðal þeirra sem hafa lokið meiri menntun. Í aldurshópnum 25-64 ára sóttu 15,8% þjóðarinnar einhvers konar símenntun utan skóla árið 2010, um 25.800 manns. Meðal þeirra sem hafa lokið háskólamenntun er hlutfallið 24,2%, 13,7% meðal þeirra sem hafa lokið framhaldsskóla og 9,7% meðal þeirra sem aðeins hafa grunnmenntun að baki.
Þátttaka í símenntun er mikil á Íslandi miðað við önnur Evrópulönd
Ísland er í þriðja sæti 33 Evrópuþjóða þegar litið er á þátttöku 25-64 ára í símenntun, með 25,2% þátttöku. Aðeins í Danmörku (32,8%) og Sviss (30,6%) er þátttakan meiri en á Íslandi. Meðaltal Evrópusambandslandanna 27 er 9,1%. Þátttaka í símenntun í Evrópu er meiri í norðvestur Evrópu en minni sunnar og austar í álfunni.

Um gögnin
Tölurnar eru byggðar á niðurstöðum úr Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. Vinnumarkaðsrannsóknin byggir á alþjóðlegum stöðlum og skilgreiningum. Frá 2003 er heildarúrtak Vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar rúmlega 3.800 einstaklingar í hverjum ársfjórðungi og svarhlutfall 80-85%. Í úrtökuramma Vinnumarkaðsrannsóknarinnar eru allir íslenskir og erlendir ríkisborgarar 16–74 ára sem skráðir eru í þjóðskrá og eru með lögheimili á Íslandi. Heildarúrtak ársins 2010 var 15.432 manns. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 15.127 einstaklingar. Nothæf svör fengust frá 12.501 einstaklingi sem jafngildir 82,6% endanlegri svörun. Allar niðurstöður hafa verið vegnar eftir kyni og aldri.

Utan vinnumarkaðar teljast þeir sem hvorki eru starfandi né atvinnulausir.

Símenntun er skilgreind sem öll menntun sem einstaklingur sækir, hvort sem er formlegt nám í skóla eða menntun utan skóla, s.s. á námskeiði, fyrirlestri eða á ráðstefnu.

Talnaefni

Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1000, netfang menntamal[hja]hagstofa.is
Deila

Athugasemd
* Skilaboð mega ekki vera tóm
Nafn
* Nafn vantar
Netfang
* Netfang vantar
Hver er summan af 1+1?
Ruslpóstvörn * Vantar summuna
Hagstofan áskilur sér rétt til að fjarlægja ummæli sem ekki eru talin viðeigandi!
Fréttasafn
Fréttasafn
2011janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember.

2010janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2009janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2008janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2007janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2006janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2005janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2004janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.