Desemberuppbót/persónuuppbót greidd 01.desember 2009.

Bæjarstarfsmenn > kr. 72.399,-

Ríkisstarfsmenn > kr. 45.600,- eða kr. 59.740,- þeir sem ráðnir eru fyrir mars 2005.

Orkubú Vestfjarða > kr. 89.524,-

 

Úr kjarasamningi FOS-Vest og LN.

1.7 Persónuuppbót
1.7.1 Starfsmaður í fullu starfi fær greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert
sem nemur 44,5% af desemberlaunum í 113. lfl. 5. þrepi, skv.
framangreindri launatöflu. Með fullu starfi er átt við 100% starf tímabilið 1.
janúar til 30. nóvember sama ár. Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða
starfað hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall og/eða
starfstíma, þó þannig að hann hafi starfað samfellt a.m.k. frá 1. september
það ár.
Eftirlaunaþegar sem eru aðilar að B-deild LSR eða sambærilegum deildum
annarra lífeyrissjóða fái greidda persónuuppbót í desember frá viðkomandi
lífeyrissjóði í réttu hlutfalli við greidd eftirlaun.
Starfsmaður sem lætur af störfum á árinu, en hafði þá starfað samfellt í
a.m.k. 6 mánuði skal einnig fá greidda persónuuppbót miðað við starfstíma
og starfshlutfall á árinu. Hlutfall skv. þessari málsgrein er reiknað sem
hlutfall af fullri vinnu (100%) í 12 mánuði á almanaksárinu af síðast gildandi
persónuuppbót
1.7.2. Persónuuppbót skv. gr. 1.7.1. greiðist starfsmönnum sem fóru á eftirlaun á
árinu, enda hafi þeir skilað starfi er svari til a.m.k. hálfs starfsárs það ár.
Sama regla gildir um þá, sem sökum heilsubrests minnka við sig starf, enda
liggi fyrir um það vottorð læknis. Heildargreiðsla til eftirlaunaþega verði
aldrei hærri en full persónuuppbót sbr. grein 1.7.1.
1.7.3 Framangreind persónuuppbót er með inniföldu orlofi og greiðist sjálfstætt og
án tengsla við laun.

Starfsmenn sveitarfélaga kr. 72.399,-
--------------------------------------------------------------------------------
Úr Kjarasamningi FOS-Vest og Fjármálaráðherra.

1.7.1 Starfsmaður í fullu starfi skal fá greidda persónuuppbót í desember ár hvert...
Starfsmaður sem er við störf í fyrstu viku nóvembermánaðar skal fá greidda
persónuuppbót 1. desember ár hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar til
31. október. Persónuuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunum skv.
öðrum ákvæðum kjarasamningsins. Á persónuuppbót reiknast ekki orlofsfé.
Hafi starfsmaðurinn gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári, skal hann fá greitt
miðað við starfshlutfall á framangreindu tímabili.
Á sama hátt skal einnig starfsmaður sem látið hefur af starfi en starfað hefur
samfellt í a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) á árinu, fá greidda persónuuppbót, miðað
við starfstíma og starfshlutfall. Sama gildir þótt starfsmaður sé frá störfum
vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða í allt að 6 mánuði
vegna fæðingarorlofs.

Starfsmenn ríkisins. kr. 45.600,-

Samkomulag fjármálaráðherra og F.O.S. Vest 17.mars 2005 um sérmál Félags opinberra starfsmanna á Vestfjörðum.
1. Þeir starfsmenn höfðu hærri persónuuppbót (skv. fyrri kjarasamningi með gildistíma til 30. nóvember 2004) en segir í grein 1.7.3 skulu fá greiddar kr. 59.740 á meðan sú upphæð er hærri en segir í fyrrgreindu ákvæði og ráðning helst samfelld hjá sömu stofnun.Úr Kjarasamningi FOS-Vest og Orkubú Vestfjarða.

1.6. Desemberuppbót.
1.6.1. Starfsmaður í fullu starfi fær greidda persónuuppbót 1. desember ár
hvert sem nemur 50% af desemberlaunum í launaflokki 135 1. þrepi,
samkvæmt launatöflu þessa samnings. Með fullu starfi er átt við 100%
starf tímabilið 1. janúar til 30. nóvember sama ár. Hafi starfsmaður
gegnt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við
starfshlutfall og/eða starfstíma, þó þannig að hann hafi starfað samfellt
a.m.k. frá 1. september það ár. Eftirlaunaþegar fái greidda
persónuuppbót í desember í réttu hlutfalli við greidd eftirlaun.


1.6.2. Starfsmaður sem lætur af störfum á árinu, en hafði þá starfað samfellt í
a.m.k. 6 mánuði skal einnig fá greidda persónuuppbót miðað við
starfstíma og starfshlutfall á árinu. Hlutfall skv. þessari málsgrein er
reiknað sem hlutfall af fullri vinnu (100%) í 12 mánuði á
almanaksárinu af síðast gildandi persónuuppbót.


1.6.3. Persónuuppbót skv. 1.6.1. greiðist starfsmönnum sem fóru á eftirlaun á
árinu, enda hafi þeir skilað starfi er svari til a.m.k. hálfs starfsárs það
ár. Sama regla gildir um þá, sem sökum heilsubrests minnka við sig
starf, enda liggi fyrir um það vottorð trúnaðarlæknis Orkubúsins.
Heildargreiðsla til eftirlaunaþega verði aldrei hærri en full
persónuuppbót sbr. grein 1.6.1.Starfsmenn Orkubú Vestfjarða. Kr. 89.524,-