Jólakveðja

Jólakveðja

Helga, Margrét, Jakobína, Hafdís og Helga
Helga, Margrét, Jakobína, Hafdís og Ragnheiður Ása

Kjölur óskar félagsmönnum sínum, fjölskyldum þeirra sem og landsmönnum öllum gleðilegrar jólahátíðar, gæfu og farsældar á nýju ári. Þökkum samskiptin sem voru á árinu sem er að líða. 

Jólakveðja, 

Starfsmenn á skrifstofum

Sameiningarferlið hefur verið mjög jákvæð upplifun

Sameiningarferlið hefur verið mjög jákvæð upplifun

Sigurður Arnórsson fyrirverandi formaður F.O.S. Vest
Sigurður Arnórsson fyrirverandi formaður F.O.S. Vest

segir Sigurður Arnórsson, fyrrverandi formaður Félags opinberra starfsmanna á Vestfjörðum

 

„Niðurstaða okkar félagsmanna var algjörlega skýr og einróma í kosningunni. Við höfðum í aðdraganda sameiningarinnar efnt til upplýsingafunda á þremur stöðum hér á Vestfjörðum, á Ísafirði, Hólmavík og Patreksfirði, þar sem margir félagsmenn mættu og á þeim fundum kom fram mikill vilji þeirra til sameiningar. Það hefur því verið mjög jákvæð upplifun að taka þátt í þessari sameiningarvinnu og góð tilfinning að sjá sameiningunaverða að veruleika,“ segir Sigurður Arnórsson, fyrrverandiformaður Félags opinberra starfsmanna á Vestfjörðum. Tillaga um sameiningu félagsins við Kjöl stéttarfélag var samþykkt á aðalfundi þann 23. október með öllum greiddum atkvæðum. Félagsmenn í Félagi opinberra starfsmanna á Vestfjörðum voru við sameiningu 265. Félagið hefur rekið skrifstofu á Ísafirði sem nú hefur færst undir merki Kjalar stéttarfélags.

„Efst í huga félagsmanna við sameininguna var að þeir haldi réttindum sínum áfram og hafi aðgang að starfsmanni á skrifstofu hér á Ísafirði eins og verið hefur. Síðan eru orlofsmálin auðvitað stór í huga félagsmanna og að aðgangur sé tryggður að orlofshúsnæði. Ég vil líka nefna mál á borð við starfsmenntasjóð sem margir nýta sér en ég held að það hafi vegið mjög þungt að félagsmenn sáu hve vel Kjölur hefur staðið að starfsmenntamálum,“ segir Sigurður.

Stafræn þjónustuuppbygging á fullri ferð

Sigurður segir stærra félag óhjákvæmilega verða sterkari rödd þegar kemur að kjarasamningamálum. „Við fáum sem ein af deildum innan Kjalar fulltrúa í stjórn félagsins og það skiptir sannarlega máli. En fyrst og fremst verður slagkraftur félagsins meiri þegar kemur að viðræðum um kjaramál við ríki og bæ þegar félagið er orðið þetta stórt. Að mínu mati skiptir stærð félagsins líka máli þegar takast þarf á við umhverfi nútímans, nýja tíma, nýjar kröfur og nýjar lausnir. Við erum á fullri ferð inn í aukna stafræna þjónustu og lítil stéttarfélög hafa enga möguleika til að fylgja henni eftir og leggja í þann kostnað sem sú þróun útheimtir. Möguleikar í stafrænni þjónustu við félagsmenn aukast því með stærra félagi.“

Réttargæslan mikilvæg

Sigurður var formaður Félags opinberra starfsmanna á Vestfjörðum í tvö ár og segir mikinn tíma hafa farið í réttindagæslumál sem gjarnan snerti kjarasamningsbundin atriði og ágreining um þau.

„Í þeim málum verður líka umtalsverð breyting á umhverfinu fyrir okkar félagsmenn þegar þeir verða hluti af stærra stéttarfélagi. Nú fáum við aðgang að lögfræðingi Kjalar stéttarfélags og annarri fagþekkingu sem þar er til staðar sem að mínu mati er mikið framfaraskref fyrir okkur félagsmennina,“ segir Sigurður.

segir Sigurður Arnórsson, fyrrverandi formaður Félags opinberra starfsmanna á Vestfjörðum

 

Áróður hagsmunasamtaka stórfyrirtækja

Áróður hagsmunasamtaka stórfyrirtækja

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB.
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB.

irtist á vef BSRB 3.desember

Hverjir eru þessir óteljandi opinberu starfsmenn sem sitja eins og baggi á íslensku þjóðinni? Að þessu spyrja Samtök atvinnulífsins, þó samtökin orði reyndar spurninguna með aðeins penni hætti. Þau spyrja hvernig standi á því að opinberum starfsmönnum fjölgi meðan launafólki á almennum vinnumarkaði fækki.

Spurningin er ekki sett fram af því þessi hagsmunasamtök stærstu fyrirtækja landsins skorti svarið. Svarið liggur nefnilega í augum uppi. Spurningin er sett fram sem áróðursbragð sem virðist hafa þann tilgang að minnka umsvif hins opinbera og réttlæta einkavæðingu almannaþjónustunnar.

En hverjir eru þessir opinberu starfsmenn sem þessi hagsmunasamtök sem kostuð eru af fyrirtækjunum í landinu vilja fækka? Er þetta ekki fólk sem mætti segja upp í stórum stíl til að bæta samfélagið? Höfum við nokkuð við alla þessa sjúkraliða, sjúkraflutningamenn og aðra heilbrigðisstarfsmenn að gera? Erum við ekki með ofgnótt af slökkviliðsmönnum sem hætta lífi og limum til að bjarga okkur hinum? Eða lögreglumönnum sem gæta að öryggi okkar allra? Eru ekki allt of margir leikskólastarfsmenn og kennarar sem annast og kenna börnunum okkar? Getum við ekki fækkað fólki sem vinnur við umönnun fatlaðs fólks og aldraðra? Eða starfsfólki í sundlaugum og íþróttahúsum? Samtök atvinnulífsins myndu eflaust líka taka því fegins hendi ef starfsfólki eftirlitsstofnana, sem gæta hagsmuna almennings, yrði fækkað hressilega.

Hagsmunasamtök fyrirtækja sem mörg hver greiða gríðarháar arðgreiðslur til eigenda sinna vilja telja okkur trú um að opinberir starfsmenn dragi þróttinn úr íslensku hagkerfi. Staðreyndin er hins vegar sú að opinberir starfsmenn halda mikilvægri almannaþjónustu gangandi og án þeirra myndi atvinnulífið stöðvast.

Landsmönnum að fjölga

Samtök atvinnulífsins vita vel að opinberum starfsmönnum hefur í raun lítið fjölgað undanfarið. Staðreyndin er sú að landsmönnum fjölgar og þar með eykst þörfin fyrir starfsfólk í almannaþjónustunni. Því fjölmennari sem þjóðin er og því meira sem fólk eldist þurfum við fleira starfsfólk í umönnun og heilbrigðiskerfinu. Þegar afbrotunum fjölgar þarf fleiri lögreglumenn til starfa.

Tölurnar tala sínu máli. Ef fjöldi opinberra starfsmanna er skoðaður sem hlutfall af landsmönnum öllum sést að fjöldinn hefur nánast staðið í stað á undanförnum árum. Í þessum samanburði ber einnig að hafa í huga að fjölda starfandi á almennum vinnumarkaði hefur fækkað vegna atvinnuleysis, sérstaklega í ferðaþjónustu.

Hagsmunasamtök fyrirtækja vita þetta allt vel. Samt kjósa talsmenn þeirra að bera fram þessar spurningar sem hluta af áróðri sínum. Þar horfa þeir líka fram hjá því að gríðarlegt álag hefur verið á heilbrigðiskerfið, almannavarnir, skólakerfið og meirihluta stofnana í almannaþjónustu vegna heimsfaraldursins og í raun má furðu sæta að starfsfólki hafi ekki verið fjölgað meira til samræmis við aukna þörf. Ríki og sveitarfélög brugðust líka við atvinnuleysi með tímabundnum ráðningum í átakinu Hefjum störf og með því að auka fjölda sumarstarfa fyrir námsmenn ásamt öðrum vinnumarkaðsaðgerðum. Aðgerðum sem voru þróaðar í samráði við meðal annars hagsmunasamtök fyrirtækja.

Launin hæst á almenna markaðinum

Auk þess að vega að opinberum starfsmönnum með þessum hætti hefur einnig verið fjallað um laun opinberra starfsmanna og látið að því liggja að þau séu hærri en annarsstaðar tíðkast. Þar er einnig talað gegn betri vitund. Því til staðfestingar þarf ekki að gera annað en að skoða samanburð á grunnlaunum starfsfólks innan heildarsamtaka launafólks; BSRB, ASÍ og BHM.

Þegar laun félagsfólks heildarsamtakanna þriggja eru skoðuð eftir því hvar það starfar er myndin alltaf eins. Launin innan hverra heildarsamtaka eru í öllum tilvikum áberandi hæst hjá þeim sem starfa á almenna markaðinum. Þetta er auðséð á meðfylgjandi mynd, þar sem dökka súlan sýnir starfsfólk á almenna markaðinum innan hverra heildarsamtaka.

Þó að á myndinni séu aðeins grunnlaun sýna sambærilegar myndir með meðaltali reglulegra launa annars vegar og reglulegra heildarlauna hins vegar nákvæmlega sömu stöðu. Hvernig sem málið er skoðað eru launin alltaf hæst á almenna markaðinum.

Meðaltal grunnlauna í maí 2021

 

Ábyrgð aðila vinnumarkaðarins

Starfsfólkið í almannaþjónustunni eru einstaklingar sem helga störf sín þjónustu við almenning, bera uppi velferðarkerfið og gæta almannaöryggis. Öflug velferð og löggæsla hafa jákvæð áhrif á atvinnuþátttöku og þar með fyrirtækin í landinu. Starfsfólk almannaþjónustunnar hefur unnið þrekvirki undir miklu álagi í á annað ár og hætt er við að framlínufólk hafi gengið svo nærri heilsu sinni að það hafi neikvæðar langtímaafleiðingar sem hefur ekki bara áhrif á það sjálft heldur einnig fjölskyldur þeirra og samfélagið allt.

Það er ábyrgðarhluti að talsmenn stórfyrirtækja líti ekki eingöngu fram hjá þessu ómetanlega framlagi heldur reyni að stuðla að aukinni skautun í opinberri umræðu. Það gera þeir með því að gera því skóna að starfsfólk almannaþjónustunnar megi missa sín og eigi ekki að njóta launa í samræmi við þau verðmæti sem vinnuframlag þeirra skapar, byggt á rökum sem þeir vita að standast ekki skoðun.

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB

Greinin birtist fyrst á vef Vísis

Miklar breytingar hjá Kili í kjölfar sameininga

Miklar breytingar hjá Kili í kjölfar sameininga

Arna Jakobína Björnsdóttir er formaður Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu.
Arna Jakobína Björnsdóttir er formaður Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu.

Birtist á vef Kjalar 1.desember

„Það eru spennandi tímar framundan,“ segir Arna Jakobína Björnsdóttir, formaður Kjalar stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu, að loknum sameiningum félagsins við fjögur stéttarfélög á landsbyggðinni.

Félögin fjögur sem sameinast hafa Kili eru Starfsmannafélag Fjarðabyggðar, Starfsmannafélag Dala- og Snæfellssýslu, Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum og Starfsmannafélag Fjallabyggðar.

„Með þessum sameiningum erum við að ná því markmiði sem við settum okkur þegar við hófum um aldamótin að ræða um að sameina starfsmannafélögin á landsbyggðinni í stórt félag. Sú vinna leiddi til þess að Kjölur varð til árið 2004. Ég neita því ekki að ég hefði auðvitað óskað þess að þetta hefði gerst hraðar en er mjög ánægð með að þessum áfanga er nú náð,“ segir Arna Jakobína í viðtali sem birt er á vef félagsins.

Hún segir umtalsverða breytingu verða á starfsemi Kjalar stéttarfélags með þessari stækkun þess. Skrifstofur félagsins verða nú þrjár og fyrrverandi formenn félaganna fjögurra hafa tekið stæti í stjórn Kjalar.

„Ásýnd félagsins breytist, félagsmönnum fjölgar umtalsvert, félagið hefur meiri burði til að veita félagsmönnum þjónustu og þróa hana, til dæmis upplýsingamiðlun og rafræna þjónustu. Sama á við um réttindagæslu, aðstoð við félagsmenn þegar upp koma álitaefni um réttindamál, kjarasamningagerð, starfsmenntamál og margt fleira. Fyrst og fremst tel ég þetta vera stórt skref fyrir félagsmenn Kjalar,“ segir Arna Jakobína.

Áhugi á félagsstarfinu eykst

Kjölur stéttarfélag varð til árið 2004 við sameiningu fimm bæjarstarfsmannafélaga á Norður- og Vesturlandi. Árið 2014 bættist Starfsmannafélag Skagafjarðar við. Að meðtöldum sameiningunum á síðustu vikum hafa því tíu stéttarfélög sameinast inn í Kjöl stéttarfélag.

„Í ljósi reynslunnar er ég þess fullviss að þessar sameiningar efla stéttarvitundina og auka áhuga fólks á að taka þátt í starfi Kjalar. Það sjáum við til dæmis greinilega í hópi okkar öflugu trúnaðarmanna. Þegar allt kemur til alls þá snúast svona sameiningar um að fólk er að sækjast eftir meiri þjónustu í öllu því sem stendur félagsmanninum næst. Ég skynjaði mikla jákvæðni í gegnum viðræður og kynningarfundi með þessum fjórum félögum og fann að fólk var mjög svo tilbúið að stíga skrefið þegar það hafði fullvissu fyrir því að það héldi sínum réttindum óskertum,“ segir Arna Jakobína.

Verkefni næstu mánaða kortlögð

Þó sameiningarnar sem slíkar séu formlega að baki er talsverðri vinnu sem þeim tengist ólokið. Líkt og fram kemur í blaðinu hafa nýir trúnaðarmenn komið til starfa, sem og fjórir nýir stjórnarmenn sem áður gengdu formennsku í félögunum fjórum.

„Stækkuð stjórn Kjalar hefur þegar fundað og við höfum sett niður verkefnaáætlun fyrir komandi vikur og mánuði. Allt miðar þetta að því að nýta þetta tækifæri sem best fyrir félagsmenn og félagið sjálft, beina kröftum okkar í einn og sama farveg. Ég er því full tilhlökkunar að vinna að þeim spennandi verkefnum sem bíða á komandi mánuðum,“ segir Arna Jakobína.